TBHAWT MANUFACTURING

Kontoriplokiga tootmishoone | 17 466 m2
2020 | 2021

SIRKEL & MALL OÜ


Kohtla-Järve tööstusparki kerkiv tuulegeneraatorite täistüklitehase tootmismaht on põhiplaanilt riskülikukujuline; sellele on lisatud väiksem, samuti ristkülikukujuline kontoriplokk. Kontoriploki peasissepääsupoolne osa on liigendatud nii viimistluses kui detailides - muutuvad fassaadiplaatide ning akende rütm. Suuremad klaaspinnad domineerivad sissepääsu ja büroo osas, neid raamivad rohekashallid fassadipaneelid. Rütmilt ja värvilt erksama administratiivhoone rahulikuma halli tausta moodustab tootmishoone SW-paneelidest fassaad.

Administratiivhoone kolme korruse vahel jagunevad fuajee garderoobiga, söögiruum ning riietus- ja pesuruumid, kontoriruumid mitmel korrusel, tehnilised ruumid, tualett- ja puhkeruumid. Tootmishoone on kogu mahus 1-korruseline. Lisaks paigutub tootmismahtu ka väike olmeplokk.

Tehas hakkab tulevikus pakkuma tööd kuni 300 inimesele.